logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 10/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  01 lutego 2009r.

w sprawie   nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 01 lutego 2009r.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza, co następuje:

§ 1

Nadaje  się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w brzmieniu określonym w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 33/08  z dnia 01 kwietnia  2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009r.

Ilość odwiedzin: 2345
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 10/2009
Skrócony opis: w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01 lutego 2009r.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-02-09 11:57:06
Data udostępnienia informacji: 2009-02-09 11:57:06
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-09 12:01:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner