logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 18 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 10.02.2009 r.

         w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w ramach – w ramach trybu z  „z wolnej ręki” .

         
      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 20 ust.1 pkt “c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 10/07 z dnia 9 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Daniel Fryc   - Przewodniczący;
2. Olimpia Stanaszek  - Z -ca Przewodniczącego;
3. Teresa Morawska  - Sekretarz Komisji;
4. Józef Kosobucki  - Członek Komisji;

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2 czerwca 2008r.   

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umów o wykonanie zamówień publicznych lub unieważnienia postępowania.   

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 1247
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 18/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.02.2009r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzie
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-10 13:25:11
Data udostępnienia informacji: 2009-03-06 13:25:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 13:29:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner