logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  23 / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  18 lutego 2009 r.

w sprawie powołania koordynatora przesyłania zbiorów .

Na podstawie § 20 ust 1c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01 lutego 2009 r. zarządzam co następuje :

§ 1

Z dniem 18 lutego 2009 r. wprowadza się  w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni obowiązek przygotowywania danych na potrzeby GUS ze zbiorów danych z gminnych zbiorów meldunkowych, ewidencji podatkowej  nieruchomości , systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń socjalnych .

§ 2

Ustanawia się koordynatora przesyłania zbiorów odpowiedzialnego za transfer danych do GUS w osobie Pana Krzysztofa Pawickiego.

§ 3

Zobowiązuje się Naczelników Wydziału Spraw Obywatelskich , Wydziału Podatkowego i Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych  do pisemnego wyznaczenia   pracowników odpowiedzialnych do przygotowania danych z gminnych zbiorów meldunkowych , ewidencji podatkowej nieruchomości , systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń socjalnych  na potrzeby GUS-u         w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia .

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 5

Zarządzenie wchodzi w trybie z dniem podpisania .

Ilość odwiedzin: 1301
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 23/2009
Skrócony opis: w sprawie powołania koordynatora przesyłania zbiorów .
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Lipko
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-02-18 11:50:09
Data udostępnienia informacji: 2009-03-06 14:52:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 14:54:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner