logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr  31 / 09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia formularzy kart usług.


Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wzory formularzy kart usług zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Karty świadczonych usług udostępnione zostaną dla potrzeb interesantów celem załatwiania spraw w urzędzie.

§ 3

Formularze kart usług udostępnione zostaną dla potrzeb interesantów w siedzibie urzędu - w Biurze Obsługi Interesanta,
w każdym wydziale urzędu oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

§ 5

Z dniem 12 lutego 2009r. traci moc Zarządzenie Nr 138/08 z dnia 12 listopada 2008r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2699
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 31/2009
Skrócony opis: w sprawie: zatwierdzenia formularzy kart usług.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-02-12 11:23:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-16 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 14:28:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner