logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 30/09
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia 3 lutego 2009r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.


Na  podstawie § 20 ust. 1 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, w związku z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319 ze zm.), zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzam  Instrukcję obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

§ 3

Z dniem 3 lutego br. traci moc  Zarządzenie Nr 115/05 z 23 listopada 2005 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ilość odwiedzin: 2359
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 30/2009
Skrócony opis: w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 10:06:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-04 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 14:24:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner