logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 42/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 01.04.2009 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę oświetlenia ulicy Nowej w Bogatyni – Zatonie, Gm. Bogatynia - w ramach trybu   „ przetarg nieograniczony” .

         
         
      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 20 ust.1 pkt “c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 10/07 z dnia 9 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski             - Przewodniczący
2. Daniel Fryc   -  Z-ca Przewodniczącego;
3. Teresa Morawska  - Sekretarz Komisji;
4. Grzegorz Szubert      - Członek Komisji; 
5. Michał Andrzejewski         - Członek Komisji;

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2 czerwca 2008r.   

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umów o wykonanie zamówień publicznych lub unieważnienia postępowania.   

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2241
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 42/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.04.2009 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-01 10:39:08
Data udostępnienia informacji: 2009-04-07 10:39:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-07 10:57:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner