logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 47/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 15 kwietnia 2009 r.


W sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2008 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zasad rachunkowości) Gminy i Miasta Bogatynia
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 142, poz. 1020 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 112, poz. 761),
w Zarządzeniu nr 119/2008 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (zasad rachunkowości) Gminy i Miasta Bogatynia wprowadza się następujący zapis:


§ 1


Traci moc Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.05.2005 roku oraz Zarządzenie Nr 96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.09.2005 roku.


§ 2


Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 23 września 2008 r.
 

Ilość odwiedzin: 1805
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 47/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 119/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 200
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-04-15 12:54:00
Data udostępnienia informacji: 2009-04-17 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 13:05:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner