logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 48/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 17 kwietnia 2009 r.


W sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 154/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia oraz gminne jednostki organizacyjne.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006r. Nr 115, poz.781 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 209, poz.1511) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza wprowadzenie w Zarządzeniu Nr 154/08 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia oraz gminne jednostki organizacyjne, następującej zmiany:


§ 1


§ 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom i kodom, zgodnie z instrukcją do sprawozdania Rb-WS i wpisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę dokonania wypłaty wydatku.

Wzór opisu/pieczątki

Wydatek strukturalny
OBSZAR ………………
KOD …………………..
Kwota ………………….
Słownie …………………………….
Data: …………… Podpis: …………..”


§ 2

 

§ 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają Skarbnikowi zestawienie wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym wg wzoru sprawozdania Rb-WS. Dane w zestawieniu wykazuje się w złotych. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.”
 

§ 3


Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Ilość odwiedzin: 1354
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 48/2009
Skrócony opis: Zarządzenie 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17 kwietnia 1009 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 154/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2008 ro
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-04-17 13:07:00
Data udostępnienia informacji: 2009-04-20 13:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 13:19:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner