logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 51/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 30 kwietnia 2009 rok

 


W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 40.332,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 40.332,00 zł
z tego:
- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych kwota 18.600,00 zł
- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie kwota 21.732,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 227.997,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 227.997,00 zł
w tym: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
kwota 21.732,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 187.665,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego:
- wydatki bieżące kwota 187.665,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna kwota 93.058,00 zł
- rezerwa celowa 30.000,00 zł


§ 3


1. W dziale 900, rozdział 90003 § 4300 – zadanie o brzmieniu „ Wywóz nieczystości z szamb
przy świetlicach wiejskich” z kwotą 3.000,00 zł, otrzymuje brzmienie „ Wywóz nieczystości
stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich – Rady Sołeckie oraz
pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych”.
2. W dziale 921, rozdział 92109 § 4260 - zadanie o brzmieniu „ Energia świetlic wiejskich”
z kwotą 3.000,00 zł , otrzymuje brzmienie „ Energia elektryczna i woda w świetlicach
wiejskich – Rady Sołeckie oraz siedzibach Rad Osiedlowych”.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 139.041.625,50 zł
- po stronie wydatków budżetowych 153.136.806,49 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł
- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚiGW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 7.457.000,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 

Załączniki do pobrania: 2009-05-06 13:43:11 - Uzasadnienie (72.99 kB)
2009-05-06 13:44:08 - Załącznik Nr 1 (57.37 kB)

Ilość odwiedzin: 1327
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 51/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2009 roku W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-04-30 13:35:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 13:45:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner