logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 25/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 18.02.2009r.


w sprawie wniesienia aportu na rzecz  Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Sp z o.o. w Bogatyni.


      Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z § 1 lit „b” uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Zarząd Gminy i Miasta w Bogatyni do spółek (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2002 roku , Nr 4 , poz.100) oraz
§ 20 ust.1 pkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wnosi się do Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni  w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego następujące składniki aportu:
Rębak do gałęzi  SKORPION 250 SDT  o nr fab. 006/2008 w wysokości netto na dzień 31.01.2009r -68.027,20 zł

 
§ 2


Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się  Z-cy Burmistrza ds. Inwestycji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1225
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 25/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 25/09Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18.02.2009r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp z o.o. w Bogatyni.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Kupczyk - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Brożyna - Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Osoba, która wprowadzała dane: Grażyna Kupczyk
Data wytworzenia informacji: 2009-05-21 14:55:12
Data udostępnienia informacji: 2009-05-21 14:55:12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-13 12:50:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner