logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 24/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 18.02.2009r.


w sprawie wniesienia aportu na rzecz  Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni.


      Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z § 1 lit „b” uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Zarząd Gminy i Miasta w Bogatyni do spółek (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2002 roku , Nr 4 , poz.100) oraz
§ 20 ust.1 pkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego następujące składniki aportu nakłady na dzień 31.01.2009r.   w ramach inwestycji Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w Bogatyni- 6.950.174,93 zł

2. Gmina Bogatynia obejmuje wszystkie nowoutworzone akcje pokryte wniesionym aportem.

3. Obejmowane akcje będą pokryte aportem w wysokości  6.950.174,93 zł  i podwyższą kapitał zakładowy spółki.

4. Szczegółowy wykaz przekazanych składników aportu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2


Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się  Z-cy Burmistrza ds. Inwestycji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 1761
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 24/09
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18.02.2009r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Kupczyk - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Brożyna - Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Osoba, która wprowadzała dane: Grażyna Kupczyk
Data wytworzenia informacji: 2009-02-18 14:55:12
Data udostępnienia informacji: 2009-05-21 14:55:12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-13 12:38:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner