logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 54/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 11.05.2009r.

w sprawie powołania składów  osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009r.

Na podstawie art. 25 Ustawy z dn. 23.01.2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związku z art. 48 ust.1,2 i 3  Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2007r. Nr 190 poz. 1360 ze zm.)  - uwzględniając zgłoszenia kandydatów dokonane przez uprawnione podmioty, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dla przeprowadzenia  głosowania w wyborach  do Parlamentu Europejskiego  powołuje się na terenie miasta i gminy Bogatynia  21 obwodowych komisji wyborczych.

2. Skład osobowy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-21 15:05:47 - Załącznik nr. 1 (60.77 kB)

Ilość odwiedzin: 1712
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 54/2009
Skrócony opis: w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009r.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-05-11 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-21 15:01:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 15:06:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner