logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 64/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i § 20  pkt. 1  „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ustanawia się dzień 12 czerwca 2009r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
2.Odpracowanie ww. dnia wolnego nastąpi w dniu  23 maja  2009r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 717
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 64/2009
Skrócony opis: w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-21 15:01:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 15:07:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner