logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 68/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/08 z dnia 09.06.2008 r. w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XVII/139/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni  z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi gminny zasób nieruchomości, Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W § 1 w tabeli dodaje się punkty 13 i 14  o treści:

 

Lp.
Charakter prowadzonej działalności
Cena za 1 m² w zł. netto
13.
Lokale użytkowe wynajmowane na działalność handlową na terenie wiejskim Gminy Bogatynia
3,00
14.
Lokale użytkowe wynajmowane na cele produkcyjne
1,00

§ 2

Pozostały postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2252
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 68/2009
Skrócony opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/08 z dnia 09.06.2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem (dzierżawę) lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gról
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Pędrak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-04-20 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-26 13:06:32
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-26 13:13:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner