logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 65/09
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia 19.05.2009

 
       w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie uzbrojenia działek budowlanych o nr. 21/48 oraz 21/47 w rejonie ul. Chopina w Bogatyni.

      Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz § 20 ust.1 pkt “c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.Dominik Matelski             - Przewodniczący,
2.Daniel Fryc                        - Z -ca Przewodniczącego,
3.Józef Kosobucki              - Sekretarz Komisji,
4. Janusz Zalewski             - Członek Komisji

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać na warunkach określonych w zarządzeniu  Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 02.06.2008 Nr 72/08 w sprawie  wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 4

1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 753
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 65/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 19.05.2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 15:21:56
Data udostępnienia informacji: 2009-06-03 15:21:56
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 15:24:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner