logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 82/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2, w związku z art. 91d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Marty Terpiłowskiej – nauczycielki języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1. Jerzy Stachyra – przewodniczący, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,

2. Anna Baśkiewicz – członek, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,

3. Konstanty Ślązak – członek, wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni,

4. Sylwia Skoczylas - członek, ekspert z zakresu filologii polskiej oraz zarządzania oświatą,

5. Irena Leszczyńska - członek, ekspert z zakresu pedagogiki, nauczania początkowego oraz oligofrenopedagogiki.

§ 2

Komisja pracuje w terminach ustawowych, aż do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Ilość odwiedzin: 1590
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 82/09
Skrócony opis: Powołanie Komisji Egzaminacyjnej - awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Hanna Wojciechowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2009-07-03 14:44:03
Data udostępnienia informacji: 2009-07-03 14:44:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 14:53:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner