logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 72 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2009r.

w sprawie odwołania ze składu osobowego członka  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  4 z siedzibą w  Publicznej Szkole Podstawowej  ul. Świerczewskiego 7 , Opolno Zdrój w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23.01.2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U Nr 25, poz. 219 ze zm.) w związku z § 11 ust. 4 Rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08. 08.2001r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu ( Dz.U. z 2001r. Nr 84 poz. 921 ze zm.)  - zarządzam co następuje:

§ 1

W  związku z rezygnacją z członkowska w Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 4 z siedzibą w  Publicznej Szkole Podstawowej  ul. Świerczewskiego 7 , Opolno Zdrój  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009r. odwołuję Panią Barbarę  Dehmel z członka obwodowej komisji wyborczej.

§ 2

W miejsce odwołanej Pani Barbary Dehmel, w skład  Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 4 z siedzibą w  Publicznej Szkole Podstawowej  ul. Świerczewskiego 7 , Opolno Zdrój  powołuję Panią Ewę Kozłowską.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ilość odwiedzin: 897
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 72/2009
Skrócony opis: w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej ul. Świerczewskiego 7 , Opolno Zdrój w wyborach posłów do Parlam
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-06-03 09:01:26
Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 10:11:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 10:19:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner