logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 98/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 31 lipca 2009 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 18.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 18.900,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 284.794,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 59.794,00 zł
w tym: dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 18.900,00 zl
- wydatki majątkowe kwota 225.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 265.894,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 40.894,00 zł
w tym: rezerwa ogólna kwota 12.000,00 zł
- wydatki majątkowe – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 225.000,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 141.394.158,47 zł
- po stronie wydatków budżetowych 155.489.339,46 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2009-08-21 08:16:18 - Uzasadnienie (60.63 kB)
2009-08-21 08:22:20 - Załącznik Nr 1 (51.89 kB)

Ilość odwiedzin: 1792
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 98/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 lipca 2009 W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31 07:53:00
Data udostępnienia informacji: 2009-08-07 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-21 08:26:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner