logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 119/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 14.09.2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 104 § 1 kp, w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się naczelników wydziałów do niezwłocznego zapoznania z treścią regulaminu podległych pracowników.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02.01.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz Zarządzenie nr 79/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.06.2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5.

Regulamin Pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
 

Ilość odwiedzin: 942
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 119/09
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Chmielarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-09-14 10:00:06
Data udostępnienia informacji: 2009-09-29 10:44:06
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-25 11:32:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner