logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

ZARZĄDZENIE Nr  123 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                             z dnia 28 września 2009r.
w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego mającego na celu ustalenie poziomu zadowolenia interesantów z usług świadczonych przez urząd.
Na  podstawie §  20 ust.1  pkt. c  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta 
i  Gminy w Bogatyni zarządzam:
§ 1
Przeprowadzenie wśród interesantów urzędu badania ankietowego, dotyczącego oceny poziomu zadowolenia  interesantów z usług świadczonych przez urząd.
§ 2
Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród interesantów urzędu:
a. na terenie urzędu (w każdej komórce organizacyjnej),
b. na stronie www.bogatynia.pl,
w terminie od 30 września do 13 października 2009r.
§ 3
Wzór ankiety  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zobowiązuję wszystkich pracowników urzędu do czynnego udziału
w przeprowadzaniu badania ankietowego  poprzez zachęcania interesantów
do wypełniania ankiet.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Jakości
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 

Ilość odwiedzin: 884
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 123/09
Skrócony opis: w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego mającego na celu ustalenie poziomu zadowolenia interesantów z usług świadczonych przez urząd.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-09-28 11:46:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-28 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-09 12:45:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner