logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie  Nr  121/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                 z dnia 23 września 2009 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bogatyni    

      Na podstawie art. 30  ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §1 lit. „b” Uchwały Nr XLI/305/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Zarząd Gminy i Miasta w Bogatyni do spółek (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 r. Nr 4, poz. 100) zarządzam, co następuje:

§ 1

§1 zarządzenia Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bogatyni otrzymuje następujące brzmienie:

„Wnosi się do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bogatyni w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego składnik aportu w postaci dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 500/320 KW dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ulicy Słowiańskiej i Styki w Bogatyni o wartości 25.000,00 zł.”

§2

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Ilość odwiedzin: 829
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 121/09
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2009 r. w sp
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Łohyn
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Łohyn
Osoba, która wprowadzała dane: Artut Bohdanowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-23 11:46:28
Data udostępnienia informacji: 2009-10-23 11:46:28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 14:56:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner