logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE nr 131/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 05.10.2009r.

w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia związku z § 20 ust. 1b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy, zarządzam,co następuje:

§ 1

Wprowadzam szczegółowe zasady oraz standardy techniki prawodawczej obowiązujące w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy tworzeniu uchwał rady i zarządzeń Burmistrza stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekty aktów prawnych stanowiących prawo miejscowe są przekazywane do Biura Rady zgodnie ze ścieżką: grupy robocze/Biuro Rady/akty prawne/poczta/Edytor Aktów Prawnych-Dziennik Województwa Dolnośląskiego w formacie *doc oraz *lapx w celu przesłania ich do publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie oprogramowania i przeszkolenie pracowników jest Pan Tomasz Kuczaj.

§ 4

Zobowiązuje się naczelników wydziałów do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego zarządzenia, jak również do przygotowania wykazu pracowników biorących udział   w projektowaniu uchwał i zarządzeń do dnia 07.10.2009r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2010-02-03 14:46:48 - Załącznik nr. 1 (65.22 kB)

Ilość odwiedzin: 1557
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 131/09
Skrócony opis: w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Chmielarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 12:36:27
Data udostępnienia informacji: 2009-10-06 13:47:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 14:47:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner