logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr  132/09
Burmistrza  Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 07.10.2009 r.

w sprawie: wskazania pracowników do prowadzenia archiwum zakładowego.

Na podstawie § 20 pkt 1c „ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” w związku z § 1 ust. 4 załącznika do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 12/07 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwum zakładowego dla poszczególnych wydziałów

1.Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych – Jadwiga Nowińska, Dorota Zieniewicz
2.Wydział Spraw Obywatelskich – Marta Nych
3.Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu – Krystyna Piasecka
4.Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Urszula Frątczak-Skorupa
5.Wydział GF, GP, SBR, BB, SP – Karina Nowosad

§ 2

Do zadań osób wyznaczonych w § 1 należeć będzie wykonywanie czynności określonych w rozdziale XI  Instrukcji w sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 785
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 132/09
Skrócony opis: w sprawie: wskazania pracowników do prowadzenia archiwum zakładowego.
Podmiot udostępniający: UMiG Boagtynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanazek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-10-07 11:47:26
Data udostępnienia informacji: 2009-10-07 11:47:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 11:49:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner