logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 124/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 września 2009 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 294.447,56 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy
kwota 294.447,56 zł


2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.104.511,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie kwota 1.104.511,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 581.313,56 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 581.313,56 zł
w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy ( środki z dotacji ) kwota 294.447,56 zł


2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.391.377,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.389.120,00 zł
w tym:
- rezerwa ogólna kwota 79.260,00 zł
- rezerwa celowa kwota 72.520,00 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                          oraz innych zadańzleconych gminie kwota 1.104.511,00 zł                                                                                                                      - wydatki majątkowe kwota 2.257,00 zł


§ 3


W układzie wykonawczym budżetu dokonuje się w/w zmian :

1. W dziale 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75095 „ Pozostała działalność”
§ 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”
- zmniejsza się środki na zadaniu; Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki – KARBONALIA
o kwotę 5.769,00 zł,
- zwiększa się środki na zadaniu; Współpraca przygraniczna - zadanie realizowane przez urząd,
organizacje i stowarzyszenia o kwotę 5.769,00 zł.
2. W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412
„ Ochotnicze straże pożarne”, § 4270 „ Zakup usług remontowych”
- zmniejsza się środki na zadaniu; Bieżące naprawy i konserwacje o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększa się środki na zadaniu; Remont strażnicy OSP w Sieniawce o kwotę 10.000,00 zł
3. W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla
uczniów” § 3260 „ Inne formy pomocy dla uczniów” z zadania: Zakup podręczników dla
uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych i klasach I gimnazjów”
z kwotą 47.225,00 zł, wydziela się środki w wysokości 18.920,00 zł
na realizację zadania w n/w jednostkach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 3.590,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 2.180,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 620,00 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Bogatyni kwota 1.650,00 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 2.290,00 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 6.350,00 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 2.240,00 zł

Powyższe kwoty stanowią zwiększenia planu wydatków jednostek w dziale 854, rozdział 85415
§ 3260.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 140.610.600,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych 154.705.781,02 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł
- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł
- przychody GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2009-10-23 12:38:58 - Uzasadnienie (78.93 kB)
2009-10-23 12:41:56 - Załącznik Nr 1 (78.22 kB)

Ilość odwiedzin: 803
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 124/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 września 2009 .W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-09-30 12:10:00
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 12:42:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner