logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 141/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 13 listopada 2009 r.


W sprawie projektu budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1,art 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami. ), art 180i art. 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,z 2005r., poz. 2104 ze zmianami ) , Uchwały Nr XXXIX/343/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006r. oraz Uchwały Nr IV/17/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje :


§ 1


Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

 

Ilość odwiedzin: 659
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 141/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 listopada 2009r W sprawie projektu budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty d
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-11-13 14:09:00
Data udostępnienia informacji: 2009-11-23 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-24 14:19:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner