logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

ZARZĄDZENIE Nr 144 / 09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 24 listopada 2009r.
 
 
w sprawie: określenia składu zespołu ds. ISO oraz jego zadań.       
 
Na   podstawie    § 20 ust. 1 pkt c     Regulaminu   Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam, co następuje:
§1 
Powołuję skład osobowy zespołu ds. ISO:
  1. Bednarek Anetta 
  2. Bregin Grażyna   
  3. Morawska Teresa 
  4. Oleksiuk Anastazja
  5. Szymków Magdalena
§ 2
Do zadań członków Zespołu należy:
- udział w spotkaniach Zespołu,
- opracowywanie projektów nowej dokumentacji systemowej oraz jej zmian,
- przygotowywanie opracowań do sporządzania analiz,
- udział w przeprowadzaniu badań ankietowych.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc Zarządzenie Burmistrza Nr 169/07 z dnia 17 grudnia 2007r. oraz Zarządzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta
i Gminy w Bogatyni z dnia 18 marca 2008r.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ilość odwiedzin: 668
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 144/09
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-12-16 12:56:47
Data udostępnienia informacji: 2009-12-16 12:56:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-16 12:59:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner