logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE   NR  152 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 11.12.2009r.


w sprawie: wyznaczenia pracowników do zwalczania pożarów i przeprowadzenia ewakuacji  na wypadek różnych zagrożeń.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz art.2071.37 § 1 ust. 3 pkt b Kodeksu Pracy
 
§ 1
Wyznaczam n.w. pracowników do zwalczania pożarów i przeprowadzenia ewakuacji  na wypadek pożaru oraz innych zagrożeń w budynkach UMiG.
Budynek UMiG ul. Daszyńskiego 1  
1. Bogdanowicz Artur   tel. wew. 121
2. Cuber Zbigniew        138         
3. Łyp Sławomir         149
      
Budynek UMiG ul. Daszyńskiego 13:   
1. Kulawski Wojciech   tel. wew. 134
2. Stuliński Kamil            134   
3. Bobójć Grażyna           120     
 
Budynek UMiG ul. 1 Maja 29 
1. Wysocki Piotr       tel. wew. 54 lub 55
2. Andrzejewski Michał           54 lub 55
3. Brożyna Czesław                 24    
Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie ul. Armii Czerwonej 15
   
1. Hryszkiewicz Grzegorz tel. zew. 075/ 77 32-512 wew. 1 lub 2
2. Puta – Świercz Sylwia    -//-

§ 2
Ewakuację należy przeprowadzać zgodnie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego dla każdego budynku.

§3
Zobowiązuję w.w. pracowników do przekazywanie informacji o zmianie numerów telefonów
i miejsca pracy inspektorowi bhp. 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 1496
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 152/09
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Bobójć
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-12-17 11:48:04
Data udostępnienia informacji: 2009-12-17 11:48:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-17 12:00:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner