logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 145/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 Listopada 2009 rok

W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok  w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 38.280,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody bieżące kwota 38.280,00 zł
w tym:
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 19.300,00 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 18.980,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody bieżące kwota 10.500,00 zł
z tego:
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 10.500,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.015.801,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.015.801,00 zł
w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy ( środki z dotacji ) kwota 19.300,00 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 18.980,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwot 988.021,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 988.021,00 zł
w tym:
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 10.500,00 zł
- rezerwy kwota 271.513,00 zł
w tym: rezerwa ogólna kwota 27.970,00 zł
rezerwy celowa kwota 243.543,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 140.852.305,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych 154.947.486,02 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki do pobrania: 2009-12-18 10:51:04 - Uzasadnienie (113.38 kB)
2009-12-18 10:57:31 - Załącznik nr 1 (82.76 kB)

Ilość odwiedzin: 822
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 145/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 145/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 listopada 2009r W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-11-30 10:36:53
Data udostępnienia informacji: 2009-12-04 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-18 10:58:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner