logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

ZARZADZENIE Nr 130/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 5 października 2009 roku
 
 
w sprawie przeglądu gwarancyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni
 
      Na podstawie części VI, pkt 1 Protokołu Odbioru Końcowego i przekazania I przekazania do eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia powołuje Komisję w celu dokonani przeglądu gwarancyjnego części budowlanej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni” w składzie:
 
I. Przedstawiciele Zamawiającego:
 
 1. Czesław Brożyna- Naczelnik Wydziały Przygotowania i Realizacji Inwestycj- Przewodniczący Komisji                      
 2. Ryszard Koziński – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej- Z-ca Przewodniczącego
II. Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu:
 
 1. Aleksander Lorych – Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
 2. Janusz Głuszek - Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych
 3. Adam Szewczyk - Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych
III. Przedstawiciele Użytkownika:
 
 1. Jerzy Górski – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
 2. Aneta Majewska – Główny Technolog
 3. Mirosław Gogola – Kierownik Działu Produkcji Wody
 4. Rajmund Baryła – Główny Elektryk
IV. Przedstawiciele Wykonawcy:
 
 1. Paweł Patkowski – Kierownik Budowy
 2. Wojciech Rutka – Kierownik Robót
V. Przedstawiciele Projektanta:
 
 1. Bartłomiej Stasieczek – Dyrektor firmy „FUNAM”
 2. Lucyna Majek – Projektant
      Czynności przeglądu rozpoczną się dnia 15 października o godz.1100 na SUW w Bogatyni. Burmistrz prosi uczestników przeglądu o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do przeglądu gwarancyjnego.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
          Andrzej Grzmielewicz
 
          
 

Ilość odwiedzin: 2848
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 130/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 października 2009 roku
Podmiot udostępniający: UMiG
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Koziński
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 10:00:18
Data udostępnienia informacji: 2009-12-30 11:48:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 12:17:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner