logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


                              Zarządzenie Nr 125/2010                                               

                                      Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyn

                                               z dnia 9.11. 2010

                                               w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji „AKCJI ZIMA” 2010/2011

 
Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni postanawia , co następuje:
 
§ 1
 
Dla zabezpieczenia prawidłowego przeprowadzenia akcji zimowej odśnieżania i likwidacji gołoledzi powołuje się sztab w następującym składzie:
1.Pan Dominik Matelski - Pełnomocnik ds. akcji zimowej - tel. 783 295 455
2.Pan Eugeniusz Hałas - Członek akcji zimowej - tel. 75 77 32-206
3.Pan Zbigniew Ciupa  - Członek akcji zimowej - tel. 75 77 32-028
4.Pani Jolanta Nietrzeba- Marcinonis   - Członek akcji zimowej - tel. 661 126 143
5.Pan Maciej Magaj -Członek akcji zimowej - tel. 75 7742- 082  
 
§ 2
 
Sztab dokona oceny stanu przygotowania do sezonu zimowego służb komunalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.
 
§ 3
 
Zgodnie z zawartą umową odpowiedzialnym za bieżące utrzymanie dróg , ulic, chodników  i placów w mieście i gminie Bogatynia w zakresie zimowego utrzymania jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Bogatyni z wyłączeniem terenów administrowanych przez: Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, PGE Oddział Kopalnię Węgla Brunatnego ”Turów” w Bogatyni , PGE Oddział Elektrownię „Turów” w Bogatyni, Spółdzielnię Mieszkaniową w Bogatyni, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni , Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni, Państwową Komunikację Samochodową w Bogatyni, Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Bogatyni , Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Spółka z o.o. , Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Bogatyni , Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni oraz właściciele nieruchomości , którzy zobowiązani są do zimowego utrzymania w oparciu o obowiązujące przepisy wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz.2008 z 2005roku (tekst jednolity)
 
§ 4
 
Ustala się czas trwania pogotowia zimowego od 01-11-2010r. do 31-03-2011 roku.
 
§ 5
 
Zadaniem sztabu akcji zimowej będzie koordynowanie działań podmiotów uczestniczących w zabezpieczeniu społeczeństwa przed skutkami zimy i dokonywanie analiz i ocen przebiegu akcji .
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

          Andrzej Grzmielewicz

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 125/2010
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Nietrzeba-Marcinonis
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 10:00:41
Data udostępnienia informacji: 2010-12-02 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-02 14:31:54

Wersja do wydruku...

corner   corner