logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      minus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Archiwa danych
         minus Załatwianie spraw
         minus Pozostałe informacje
         minus Redakcja
         minus Statut szkoły
         plus Zarządzenia
         plus Sprawozdania finansowe
         minus Zamówienia publiczne
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
 • Księgi inwentarzowe.
 • Rejestr pracowników.
 • Ewidencja akt osobowych pracowników.
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 • Ewidencja zastępstw.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Księga uczniów.
 • Protokoły Rad Pedagogicznych, WDN
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej.
 • Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 • Rejestr korespondencji.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
 • Składnica akt dokumentacji szkoły.
 • Rejestr umów
 • Rejestr delegacji służbowych
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Dokumentacja klasowa
 • Dziennik lekcyjny
 • Sprawdziany, prace klasowe, testy
 • Protokoły z zebrań klasowych
Nauczyciel powinien umożliwić rodzicom wgląd do ww. dokumentów z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Wychowawca powinien umożliwić wgląd rodzicom do dokumentów szkolnych
 • Statut Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Podstawy Programowe
 • Protokoły Rady Rodziców /w sekretariacie szkoły/
Wydawanie duplikatów
Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić  do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – do pobrania w sekretariacie.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię).

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty  skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

4. Opłatę należy wnieść na konto szkoły na podstawie faktury wystawionej przez księgowość.

5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa  - do pobrania w sekretariacie szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

4. Opłatę należy wnieść na Konto szkoły na podstawie faktury wystawionej przez księgowość.

5. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

Ilość odwiedzin: 11093
Nazwa dokumentu: Archiwa danych
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Czarnecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Czarnecka
Data wytworzenia informacji: 2021-02-23 10:38:00
Data udostępnienia informacji: 2021-02-23 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-23 13:31:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner