logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
A A A


 Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

- PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;

- PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

- PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;

PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;

PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;

- PKD 68.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek;

- PKD 71.12.Z - Działaność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

- PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

- PKD 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

Ilość odwiedzin: 15834
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Józefa Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Włodarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-29 13:16:00
Data udostępnienia informacji: 2019-05-31 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 12:33:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner