logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > 2005

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2005
Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatyni na styczeń 2005 roku.
2. Zarządzenie Nr 2/2005
Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 05.01.2005r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie za
3. Zarządzenie Nr 3/2005
Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 10.01.2005r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie za
4. Zarządzenie Nr 4/2005
Zarządzenie Nr 4/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.01.2005r. w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 67/03 z dnia 01.08.03r. w sprawie wpr
5. Zarządzenie Nr 5/2005
Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie Przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy badań ankietowych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy
6. Zarządzenie Nr 6/2005
Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie powołania zespołu ds. utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Bo
7. Zarządzenie Nr 7/2005
Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.01.2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
8. Zarządzenie Nr 8/2005
Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 12.01.2005r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni Nr 21/04 z dnia 2 lute
9. Zarządzenie Nr 9/2005
Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.01.2005r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie z
10. Zarządzenie Nr 10/2005
Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.01.2005r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia II-go postępowania o udziel
11. Zarządzenie Nr 11/2005
Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.01.2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie za
12. Zarządzenie Nr 12/2005
Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.01.2005r. w sprawie: określenie limitu rozmów telefonicznych na korzystanie z telefonów komórkowych.
13. Zarządzenie Nr 13/2005
Zarządzenie Nr 13/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31.01.2005r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie Obrony Cywilnej w Bogatyni ul. Kilińskiego 17.
14. Zarządzenie Nr 14/2005
Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01 luty 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatyni na luty i marzec 2005 roku.
15. Zarządzenie Nr 15/2005
Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01.02.2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
16. Zarządzenie Nr 16/2005
Zarządzenie Nr 16/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01.02.2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie z
17. Zarządzenie Nr 17/2005
Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 07.02.2005 r. w sprawie likwidacji środka specjalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.
18. Zarządzenie Nr 18/2005
Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 07.02.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.
19. Zarządzenie Nr 19/2005
Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 07.02.2005 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na p
20. Zarządzenie Nr 20/2005
Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.02.2005r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie z
21. Zarządzenie Nr 21/2005
Zarządzenie Nr 21/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie harmonogramu prac nad rocznym sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Bogatynia.
22. Zarządzenie Nr 22/2005
Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 42/2002 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19.06.2002 r. w spraw
23. Zarządzenie Nr 23/2005
Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.02.2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie za
24. Zarządzenie Nr 24/2005
Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.02.2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie za
25. Zarządzenie Nr 25/2005
Zarządzenie Nr 25/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
26. Zarządzenie Nr 26/2005
Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22.02.2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie za
27. Zarządzenie Nr 27/2005
Zarządzenie Nr 27/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25 marca 2005 r. W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2005 rok
28. Zarządzenie Nr 28/2005
Zarządzenie Nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
29. Zarządzenie Nr 29/2005
Zarządzenie Nr 29/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
30. Zarządzenie Nr 30/2005
Zarządzenie Nr 30/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
31. Zarządzenie Nr 31/2005
Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatyni na II kwartał 2005 roku
32. Zarządzenie Nr 32/2005
Zarządzenie Nr 32/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 42/2002 Zarządy Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19.06.2002 r. w spraw
33. Zarządzenie Nr 33/2005
Zarządzenie nr 33 /05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy.
34. Zarządzenie Nr 34/2005
Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
35. Zarządzenie Nr 35/2005
Zarządzenie Nr 35/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2005 rok
36. Zarządzenie Nr 36/2005
Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.04.2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
37. Zarządzenie Nr 37/2005
Zarządzenie Nr 37/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi
38. Zarządzenie Nr 38/2005
Zarządzenie Nr 38/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
39. Zarządzenie Nr 39/2005
Zarządzenie Nr 39 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym Bogatyńskich Wodocią
40. Zarządzenie Nr 40/2005
Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 42/2002 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19.06.2002 r. w spra
41. Zarządzenie Nr 41/2005
Zarządzenie Nr 41/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
42. Zarządzenie Nr 42/2005
Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.05. 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia
43. Zarządzenie Nr 43/2005
Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z dnia 17 maja 2005r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań public
44. Zarządzenie Nr 44/2005
Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 maja 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
45. Zarządzenie Nr 45/2005
Zarządzenie Nr 45/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 czerwca 2005 r.
46. Zarządzenie Nr 46/2005
Zarządzenie Nr 46/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i
47. Zarządzenie Nr 47/2005
Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Z dnia 10 czerwca 2005 r. W sprawie systemu finansowej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.
48. Zarządzenie Nr 48/2005
Zarządzenie Nr 48/05 Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23.06.2005r. w sprawie celu i sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy ora
49. Zarządzenie Nr 49/2005
Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23.06.2005r. w sprawie ustalenia rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005 Miasta i Gminy w Bogatynia
50. Zarządzenie Nr 50/2005
Zarządzenie Nr 50/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 czerwca 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
51. Zarządzenie Nr 51/2005
Zarządzenie Nr 51 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 lipca. 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatyni
52. Zarządzenie Nr 52/2005
Zarządzenie Nr 52 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 7 lipca 2005 roku
53. Zarządzenie Nr 53/2005
Zarządzenie Nr 53/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 06.07.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Burmistrza
54. Zarządzenie Nr 54/2005
Zarządzenie Nr 54/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i p
55. Zarządzenie Nr 55/2005
Zarządzenie Nr 55/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na st
56. Zarządzenie Nr 56/2005
Zarządzenie Nr 56/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
57. Zarządzenie Nr 57/2005
Zarządzenie Nr 57/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
58. Zarządzenie Nr 58/2005
Zarządzenie nr 58/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
59. Zarządzenie Nr 59/2005
Zarządzenie nr 59/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
60. Zarządzenie Nr 60/2005
Zarządzenie nr 60/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
61. Zarządzenie Nr 61/2005
Zarządzenie nr 61/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
62. Zarządzenie Nr 62/2005
Zarządzenie nr 62/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
63. Zarządzenie Nr 63/2005
Zarządzenie nr 63/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
64. Zarządzenie Nr 64/2005
Zarządzenie nr 64/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
65. Zarządzenie Nr 65/2005
Zarządzenie nr 65/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
66. Zarządzenie Nr 66/2005
Zarządzenie nr 66/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans n
67. Zarządzenie Nr 67/2005
Zarządzenie nr 67/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
68. Zarządzenie Nr 68/2005
Zarządzenie nr 68/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konk
69. Zarządzenie Nr 69/2005
Zarządzenie Nr 69/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18 lipca 2005r.
70. Zarządzenie Nr 70/2005
Zarządzenie Nr 70/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18 lipca 2005r.
71. Zarządzenie Nr 71/2005
Zarządzenie Nr 71 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 42/2005Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia
72. Zarządzenie Nr 72/2005
Zarządzenie Nr 72/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z dnia 20.07.2005r. w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 67/03 Burmistrza Miasta i Gm
73. Zarządzenie Nr 74/2005
Zarządzenie Nr 74 / 05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/2001 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 lipca 2001 roku w sprawie p
74. Zarządzenie Nr 75/2005
Zarządzenie Nr 75/05 z dnia 29 lipca 2005 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 lipca 2005 r. W sprawie zmian
75. Zarządzenie Nr 76/2005
Zarządzenie Nr 76/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju B
76. Zarządzenie Nr 77/2005
Zarządzenie Nr 77/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą
77. Zarządzenie Nr 78/2005
Zarządzenie Nr 78 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi
78. Zarządzenie Nr 79/2005
Zarządzenie Nr 79/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 sierpnia 2005 r. W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania
79. Zarządzenie Nr 80/2005
Zarządzenie Nr 80/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni
80. Zarządzenie Nr 81/2005
Zarządzenie Nr 81/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadz
81. Zarządzenie Nr 82/2005
Zarządzenie Nr 82 /05 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 sierpnia 2005 r. W sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 35/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 kwietnia 2004r w spraw
82. Zarządzenie Nr 83/2005
Zarządzenie Nr 83/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni
83. Zarządzenie Nr 84/2005
Zarządzenie Nr 84/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
84. Zarządzenie Nr 85/2005
Zarządzenie Nr 85 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02.09.2005r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia
85. Zarządzenie Nr 86/2005
Zarządzenie Nr 86 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w
86. Zarządzenie Nr 87/2005
Zarządzenie Nr 87/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21.09.2005r. w sprawie odwołania ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 u
87. Zarządzenie Nr 88/2005
Zarządzenie Nr 88/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21.09.2005r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.
88. Zarządzenie Nr 89 /2005
Zarządzenie Nr 89/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyre
89. Zarządzenie Nr 90/2005
Zarządzenie Nr 90/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyre
90. Zarządzenie Nr 91/2005
Zarządzenie Nr 91/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27 września 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadz
91. Zarządzenie Nr 92/2005
Zarządzenie Nr 92 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.09.2005r. w sprawie odwołania ze składu osobowego członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta R
92. Zarządzenie Nr 93/2005
Zarządzenie Nr 93 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.09.2005r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczyposp
93. Zarządzenie Nr 94/2005
Zarządzenie Nr 94/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 września 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
94. Zarządzenie Nr 95/2005
Zarządzenie Nr 95 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 września 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatyni
95. Zarządzenie Nr 96/2005
Zarządzenie Nr 96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1
96. Zarządzenie Nr 97/2005
Zarządzenie Nr 97 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 04.10.2005r. w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Obwodowej Komisji Wyborczej w Wyborach Prezydenta Rzecz
97. Zarządzenie Nr 98/2005
Zarządzenie Nr 98 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 04.10.2005r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej w Wyborach Prezydenta Rzeczypo
98. Zarządzenie Nr 99/2005
Zarządzenie Nr 99 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17.10.2005r. w sprawie odwołania ze składu osobowego członka Obwodowej Komisji Wyborczej w II turze Wyborów Prezyden
99. Zarządzenie Nr 100/2005
100. Zarządzenie Nr 101/2005
Zarządzenie Nr 101/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.10.2005r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oceny pracowników mianowanych.
101. Zarządzenie Nr 102/2005
Zarządzenie Nr 102/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 października 2005 r. w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji
102. Zarządzenie Nr 103/2005
Zarządzenie Nr 103/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni
103. Zarządzenie Nr 104/2005
Zarządzenie Nr 104/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie
104. Zarządzenie Nr 105/2005
Zarządzenie nr 105 / 05 Burmistrza miasta i gminy bogatynia Z dnia 27 października 2005 roku W sprawie powołania na stanowisko Dyrektora ośrodka sportu i rekreacji w Bogatyni
105. Zarządzenie Nr 106/2005
Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28 października 2005 r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
106. Zarządzenie Nr 107/2005
Zarządzenie Nr 107 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatynia na grudzień 2005 roku
107. Zarządzenie Nr 108/2005
Zarządzenie Nr 108/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
108. Zarządzenie Nr 111/2005
Zarządzenie Nr 111/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. W sprawie projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
109. Zarządzenie Nr 112/2005
Zarządzenie Nr 112 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble
110. Zarządzenie Nr 113/2005
Zarządzenie Nr 113 /05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oceny pracowników mianowanych.
111. Zarządzenie Nr 114/2005
Zarządzenie nr 114 / 05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie składu, zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia oraz ust
112. Zarządzenie Nr 118/2005
Zarządzenie Nr 118 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2005 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m² powierzchni użytkowej
113. Zarządzenie Nr 119/2005
Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 listopada 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
114. Zarządzenie Nr 121/2005
ZARZĄDZENIE NR 121 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.12.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na s
115. Zarządzenie Nr 122/2005
ZARZĄDZENIE NR 122/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.12.2005 r.

Ilość odwiedzin: 3863
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza MiG Bogatynia - rok 2005
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2005-03-14 14:36:15
Data udostępnienia informacji: 2005-03-14 14:36:15
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-14 14:37:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner