logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 13/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 31.01.2005r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie Obrony Cywilnej w Bogatyni ul. Kilińskiego 17.

Na podstawie § 20 ust , 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni , zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorcej składników majątkowych w magazynie Obrony Cywilnej w Bogatyni ul. Kilińskiego 17.

§ 2

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1.Jadwiga Nowińska - przewodniczący
2.Anna Graczyk - członek
3.Grzegorz Szubert - członek
4.Agnieszka Janeczek - członek

§ 3

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 stycznia 2005r.

§ 4

Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności osob materialnie odpowiedzialnych przkazującego Waldemara Pawelskiego oraz przyjmującego Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Barbary Radziechowskiej w terminie od dnia 01.02.05 do dnia 04.02.2005r.

§ 5

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji w kasie Urzędu Miasta i Gminy w terminie 01.02.2005r.

§ 6

Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2574
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 13/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31.01.2005r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie Obrony Cywilnej w Bogatyni ul. Kilińskiego 17.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-03-15 08:58:45
Data udostępnienia informacji: 2005-03-15 08:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-17 10:46:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner