logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 22/2005

 

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 15 lutego 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 42/2002 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19.06.2002 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U. Nr 153, poz. 1752) postanawia się co następuje:

§ 1

Wprowadza się n/w zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Zarządu Gminy i Miasta Nr 42/2002 z dnia 19.06.2002 r. Po koncie o13 oraz opisie do konta wprowadza się:

014 –

Ilość odwiedzin: 2541
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 22/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 42/2002 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19.06.2002 r. w spraw
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Borzucka
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-02-15 09:13:41
Data udostępnienia informacji: 2005-03-15 09:13:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 14:14:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner