logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 30 maja  2005r. o godzinie 17.00.       

§ 3

Informacje o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
(www. bogatynia.pl w dziale Biuletyn Informacji Publicznej)

2. Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia

3. W prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2126
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 41/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 41/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2005-05-04 14:58:29
Data udostępnienia informacji: 2005-05-04 14:58:29
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-04 15:18:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner