logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 27/05

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 25 marca 2005 r.

 

W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2005 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r.) w związku z art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz. 428 z późn. zmianami)

zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2004 rok.

 

§ 2

 

Przesyła się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2004 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2005-06-02 11:53:48 - Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2004 rok (89.07 kB)
2005-06-02 12:01:26 - Załącznik Nr 1 do Sprawozdania - Dochody budżetowe - zmiany w planie dochodów za 2004 rok - zadania własne (61.97 kB)
2005-06-02 12:04:12 - Załącznik nr 2 do Sprawozdania - Dochody budżetowe - zmiany w planie dochodów za 2004 roku - zdania zlecone (53.22 kB)
2005-06-02 12:06:10 - Załącznik nr 3 do Sprawozdnania - wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za 2004 rok (zadania własne, zadania zlecone) (116.78 kB)
2005-06-02 12:09:43 - Załącznik nr 4 do Sprawozdania - wykonanie dochodów budżetowych za rok 2004 (28.66 kB)
2005-06-02 12:10:52 - Załącznik nr 5 do Spawozdania - część opisowa - analiza dochodów za 2004 rok (zadania własne, zadania zlecone) (126.75 kB)
2005-06-02 12:12:02 - Załącznik nr 6 do Sprawozdania - wydatki budżetowe za 2004 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (60.89 kB)
2005-06-02 12:13:37 - Załącznik nr 7 do Sprawozdania - informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru w 2004 roku (46.51 kB)
2005-06-02 12:14:47 - Załącznik nr 8 do Sprawozdania - plan i wykonanie ustalonych dotacji i pomocy finansowej z budżetu gminy w 2004 roku (49.15 kB)
2005-06-02 12:20:39 - Załącznik nr 9 do Sprawozdania - wydatki budżetowe gminy i miasta za 2004 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej (29.93 kB)
2005-06-02 12:21:40 - Załącznik nr 10 do Sprawozdania - wydatki budżetowe - zmiany w planie wydatków za 2004 rok - zadania własne (197.81 kB)
2005-06-02 12:33:31 - Załącznik nr 11 do Sprawozdania - wydatki budżetowe - zmiany w planie wydatków za 2004 rok - zadania zlecone (57.18 kB)
2005-06-02 12:47:31 - Załącznik nr 12 do Sprawozdania - plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2004 rok (76.88 kB)
2005-06-02 12:52:28 - Załącznik nr 13 do Sprawozdania - analiza wydatków za 2004r. - część opisowa (zadania własne, zadania zlecone) (231.21 kB)
2005-06-02 13:00:07 - Załącznik nr 01 do części opisowej - Dochody i wydatki za 2004 rok związane z programem "profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" (45.15 kB)
2005-06-02 13:15:01 - Załącznik nr 02 do części opisowej - plan i wykonanie zadań remontowych za 2004 rok (60.33 kB)
2005-06-02 13:17:57 - Załącznik nr 03 do części opisowej - plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, osiedla samorządowe) za 2004 rok (39.52 kB)
2005-06-02 13:19:15 - Załącznik nr 14 do Sprawozdania - Plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2004 rok (38.89 kB)
2005-06-02 13:21:18 - Załącznik nr 14a do Sprawozdania - analiza przychodów i wydatków za 2004 rok środków specjalnych - część opisowa (81.17 kB)
2005-06-02 13:22:49 - Załącznik nr 15 do Sprawozdania - Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez gminę bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2004r. (51.54 kB)
2005-06-02 13:25:06 - Załącznik nr 16 do Sprawozdania - Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2004 roku (47.49 kB)
2005-06-02 13:26:30 - Załącznik nr 17 do Sprawozdania - Informacja z wykonania planu rzeczowo - finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2004 rok (48.75 kB)
2005-06-02 13:27:36 - Załącznik nr 17a do Sprawozdania - Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska za 2004 rok (168.10 kB)
2005-06-02 13:28:56 - Załącznik nr 17b do Sprawozdania - GFOŚiGW - zmiany w planie przychodów i wydatków za 2004 rok (49.52 kB)

Ilość odwiedzin: 16142
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 27/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 27/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25 marca 2005 r. W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2005 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuscińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-03-25 13:20:21
Data udostępnienia informacji: 2005-06-01 13:20:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 14:17:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner