logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Zarządzenie Nr 8/05

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 12.01.2005r.

 

w sprawie zmiany załącznika  Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni Nr 21/04 z dnia  2 lutego 2004r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni Nr 90/04 z dnia

26 sierpnia 2004r.

 

Na podstawie art.33 ust.2   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póż. zm)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

 

W załączniku Nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

Nr 21/04 z dnia 2 lutego 2004r. zmienionego Zarządzeniem Nr 90/04 z dnia

26 sierpnia 2004r.  wprowadza się następujące zmiany:

 

 W rozdziale I

Załączniki do pobrania: 2005-11-23 11:15:34 - Zarządzenie Nr 8/2005 (236.23 kB)

Ilość odwiedzin: 1533
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 8/05
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 8/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 12.01.2005r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni Nr 21/04 z dnia 2 lute
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-06-01 13:22:28
Data udostępnienia informacji: 2005-06-01 13:22:28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 11:15:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner