logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 36/2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 20.04.2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U. Nr 153, poz. 1752) postanawia się co następuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 08.01.2001 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych tekstów instrukcji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2155
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 36/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.04.2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Jagwiga Borzucka
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-04-20 14:17:33
Data udostępnienia informacji: 2005-06-01 14:17:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 14:36:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner