logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie   Nr    39 / 2005

 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  w Bogatyni

z dnia  22 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie objęcia  akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym  Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni

 

Na podstawie  art. 30ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn.zm ) art. 13 ust. 1 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 roku , nr 261 poz. 2603 )  w zw . z § 1 pkt c uchwały Rady Gminy i Miasta  w Bogatyni z dnia 27 listopada  2001 roku w sprawie  określenia zasad wnoszenia udziałów  i akcji przez Zarząd Gminy  i Miasta do spółek  postanawiam  co następuje :

 

§ 1

 

Objąć  w podwyższonym  kapitale akcyjnym spółki akcyjnej  pod nazwą Bogatyńskie  Wodociągi  i Oczyszczalnia S.A.  z siedzibą w  Bogatyni  akcje poprzez  wniesienie  aportu  w postaci majątku  nieruchomego :

a ) działki  nr 21/34 obr. II AM 15 o pow. 110 m2 o wartości 2 800,00 złotych  położonej w Bogatyni przy ul.  Chopina

b)  działki  nr 21/41 obr. II AM 15 o pow. 859 m2 o wartości 22 000,00 złotych  położonej w Bogatyni przy ul.  Chopina

 

§ 2

 

Z uwagi na usytuowanie  na sąsiednich  działkach  obiektów  będących własnością BWiO S.A. tj.  zbiorników  wody pitnej dla  miasta Bogatynia  oraz przepompowni  wody , majątek  nieruchomy o którym mowa  w § 1 zarządzenia, będzie służył  działalności  statutowej  BWiO S.A.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Ilość odwiedzin: 2027
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 39/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 39 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym Bogatyńskich Wodocią
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-04-22 14:37:47
Data udostępnienia informacji: 2005-06-01 14:37:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 14:40:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner