logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 40/2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 25 kwietnia 2005r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 42/2002 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19.06.2002 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U. Nr 153, poz. 1752) postanawia się co następuje:

§ 1

 

W Uchwale Nr 42/2002 Zarządu Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19.06.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia wprowadza się następującą zmianę:

 

1) W punkcie 7 na końcu dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

Ilość odwiedzin: 2024
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 40/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 42/2002 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19.06.2002 r. w spra
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Borzucka
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-04-25 14:45:49
Data udostępnienia informacji: 2005-06-01 14:45:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 14:42:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner