logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


lp nr uchwały data podjęcia przedmiot uchwały data wejścia w życie/ opublikowania
 340  LII/340/09  28.10.2009 .  w sprawie zamiany nieruchomości  28.10.2009
 341   LII/341/09  28.10.2009  w sprawie zamiany nieruchomości  28.10.2009
 342  LII/342/09  28.10.2009  w sprawie uchylenia uchwały o zamianie nieruchomości  28.10.2009
 343  LII/343/09  28.10.2009  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia  28.10.2009
 344  LII/344/09   28.10.2009  w sprawie określenia na 2010 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 19.12.2009/
4.12.2000

Nr 209

 345  LII/345/09   28.10.2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni   28.10.2009
 346  LII/346/09   28.10.2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni   28.10.2009
 347 LII/347/09    28.10.2009 w sprawie załatwienia skargi Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni    28.10.2009
 348  LII/348/09 28.10.2009  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. naliczania opłat za zużytą wodę  28.10.2009 
349  LII/349/09   28.10.2009  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. postawienia kuchni kaflowej, remontu pokrycia dachowego oraz naprawy schodów   28.10.2009
350  LIII/350/09  29.10.2009  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 29.10.2009
351  LIII/351/09  29.10.2009 W sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”   29.10.2009
352  LIV/352/09  10.11.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 
10.11.2009 
353  LV/353/09  26.11.2009  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2010 rok
 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212
 

354 LV/354/09   26.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2010 rok
 
 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212
 

355  LV/355/09  26.11.2009

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 

 1.01.2010/ 10.12.2009

Nr 212

356  LV/356/09  26.11.2009 w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym   26.11.2009
357  LV/357/09  26.11.2009  w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym  26.11.2009
358  LV/358/09  26.11.2009  w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa  26.11.2009
359  LV/359/09  26.11.2009  w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta  26.11.2009
360 LV/360/09  26.11.2009   w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
– Straż Miejska
10.02.2010/ 26.01.2010

Nr 212
 

361 LVI/361/09   2.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok
 
 2.12.2009
362 LVII/362/09 10.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 8a-Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok 10.12.2009
363 LVIII/363/09 28.12.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2009 rok

 

28.12.2009  
364 LVIII /364/ 09 28.12.2009   w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009   28.12.2009
365  LVIII /365/ 09  28.12.2009  w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym  28.12.2009
366  LVIII /366/ 09  28.12.2009 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym   28.12.2009
367  LVIII /367/ 09  28.12.2009  w sprawie przystąpienia do wykonania wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  28.12.2009
368  LX /368/ 10  12.01.2010  w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

 

 12.01.20109
369  LX I/369/ 10  18.01.2010 w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu   18.01.2010
370  LX I/370/ 10 18.01.2010 w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego 
 
 18.01.2010
371  LX I/371/ 10  18.01.2010  w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem przeprowadzenia remontu klatki schodowej oraz pralni  18.01.2010
372  LXII /372/ 10  29.01.2010 w sprawie BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA
na 2010 rok
 
 1.01.2010/

10.03.2010

Nr 43

373  LXII /373/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
374  LXII /374/ 10  29.01.2010  o zmianie do uchwały Nr LII/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości  29.01.2010
375  LXII /375/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
376  LXII /376/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
377  LXII /377/ 10  29.01.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  29.01.2010
378 LXII /378/ 10   29.01.2010  w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych  29.01.2010
379  LXII /379/ 10  29.01.2010  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok  29.01.2010
380  LXIII/380/10  10.02.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok   10.02.2010
381 LXIV/381/10  15.02.2010  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia   15.02.2010
382 LXVI/382/10  16.03.2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 16.03.2010
383 LXVI/383/10  16.03.2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zborowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia 16.03.2010
384 LXVI/384/10  16.03.2010 w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia 16.03.2010
385 LXVI/385/10  16.03.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 16.03.2010
386 LXVI/386/10  16.03.2010 w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia 16.03.2010
387 LXVI/387/10  16.03.2010 w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 16.03.2010
388 LXVI/388/10 16.03.2010 w sprawie zamiany nieruchomości 16.03.2010
389 LXVI/389/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu 16.03.2010
390 LXVI/390/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
391 LXVI/391/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 16.03.2010
392 LXVI/392/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
393 LXVI/393/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
394 LXVI/394/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
395 LXVI/395/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
396 LXVI/396/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
397 LXVI/397/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
398 LXVI/398/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
399 LXVI/399/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
400 LXVI/400/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
401 LXVI/401/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
402 LXVI/402/10 16.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.03.2010
403 LXVI/403/10 16.03.2010 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą wymiany stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz remontu klatki schodowej 16.03.2010
404 LXVI/404/10 16.03.2010 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej 16.03.2010
405 LXVI/405/10 16.03.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 16.03.2010
406  LXVIII/406/10 26.03.2010  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok    26.03.2010
407  LXVIII/407/10  26.03.2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku   26.03.2010
408 LXIX/408/10   13.04.2010 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bogatynia
/pośmiertnie Lechowi Aleksandrowi Kaczyńskiemu/
 13.04.2010
409  LXX/409/10  20.04.2010  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.  20.04.2010
410 LXX/410/10   20.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy   20.04.2010
411  LXX/411/10  20.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  20.04.2010
412  LXX/412/10  20.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy  20.04.2010
413  LXX/413/10  20.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  20.04.2010
414  LXX/414/10  20.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  20.04.2010
415  LXX/415/10  20.04.2010 w sprawie zamiany nieruchomości    20.04.2010
416  LXX/416/10  20.04.2010  w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010”  20.04.2010
417  LXX/417/10  20.04.2010  w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010”  20.04.2010
418  LXX/418/10  20.04.2010  w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia  20.04.2010
419  LXX/419/10  20.04.2010  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni
 20.04.2010
420  LXXI/420/10   30.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy     30.04.2010
421  LXXI/421/10   30.04.2010 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia    30.04.2010
422  LXXI/422/10   30.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy   30.04.2010
423  LXXI/423/10   30.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy   30.04.2010
424  LXXI/424/10   30.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy   30.04.2010
425  LXXI/425/10   30.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy   30.04.2010
426  LXXI/426/10   30.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy   30.04.2010
427  LXXI/427/10   30.04.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy   30.04.2010
428  LXXI/428/10   30.04.2010  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy
i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku
w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia
19.05.2010/

3.06.2010

Nr 95, poz.1458

429  LXXI/429/10   30.04.2010  w sprawie załatwienia skargi Pana Piotra Słupskiego na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bogatyni w związku z nieudzieleniem skarżącemu pomocy społecznej
  30.04.2010
430  LXXI/430/10   30.04.2010  w sprawie utworzenia obwodów głosowania
w Wielospecjalistycznym Szpitalu – SP ZOZ w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce
i Szpitalu Gminnym SP ZOZ w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
  30.04.2010
431  LXXI/431/10   30.04.2010 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia    30.04.2010
432 LXXII/432/10 27.05.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 27.05.2010
433 LXXII/433/10 27.05.2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze każdego roku budżetowego
 
27.05.2010
434 LXXII/434/10 27.05.2010 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

 
22.07.2010/
22.08.2010

Nr 135 poz. 2086

435 LXXII/435/10 27.05.2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Bogatynia 9.08.2010/
9.09.2010

Nr 145 poz. 2269

436 LXXII/436/10 27.05.2010  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Posada 20.07.2010/
20.08.2010

Nr 133 poz. 2041

437 LXXII/437/10 27.05.2010  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Krzewina 5.08.2010/
5.09.2010

Nr 143 poz. 2223

438 LXXII/438/10 27.05.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 27.05.2010
439 LXXII/439/10 27.05.2010  w sprawie nadania nazwy ulicy 25.06.2010/
10.07.2010

Nr 118 poz.1840

440 LXXIV/440/10 16.06.2010 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia 16.06.2010
441 LXXIV/441/10 16.06.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 16.06.2010
442 LXXIV/442/10 16.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 16.06.2010
443 LXXIV/443/10 16.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.06.2010
444 LXXIV/444/10 16.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 16.06.2010
445 LXXIV/445/10 16.06.2010 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Bogatynia 16.06.2010
446 LXXIV/446/10 16.06.2010 w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. wymiany kranu i wodomierza 16.06.2010
447 LXXV/447/10  28.06.2010   w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/185/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia i uzupełnienia składu osobowego komisji i uzupełnienia składu osobowego komisji.  28.06.2010
448  LXXVI/448/10  30.06.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok  30.06.2010 
449  LXXVI/449/10  30.06.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego   30.06.2010
450  LXXVI/450/10  30.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów najmu na garaże   30.06.2010
451  LXXVI/451/10  30.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów najmu na garaże.
 
 30.06.2010
452  LXXVI/452/10  30.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy   30.06.2010
453  LXXVI/453/10  30.06.2010  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  30.06.2010
454  LXXVI/454/10  30.06.2010  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej  30.06.2010
455  LXXVI/455/10  30.06.2010  w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bogatynia  30.06.2010
456  LXXVI/456/10  30.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/388/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości   30.06.2010
457 LXXIX/457/10  27.08.2010  w sprawie zamiany nieruchomości    27.08.2010
458  LXXIX/458/10  27.08.2010  w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bogatynia  27.08.2010
459  LXXIX/459/10  27.08.2010  w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Bogatynia  27.08.2010
460  LXXIX/460/10  27.08.2010  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia  27.08.2010
461  LXXIX/461/10  27.08.2010  w sprawie zamiany nieruchomości  27.08.2010
462  LXXIX/462/10  27.08.2010  w sprawie zamiany nieruchomości  27.08.2010
463  LXXIX/463/10  27.08.2010  w sprawie zamiany nieruchomości  27.08.2010
464  LXXIX/464/10  27.08.2010  w sprawie zamiany nieruchomości  27.08.2010
465  LXXIX/465/10  27.08.2010  w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/420/10 Rady GiM z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  27.08.2010
466  LXXIX/466/10  27.08.2010  w sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach  27.08.2010
467  LXXIX/467/10  27.08.2010  w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia  27.08.2010
468  LXXIX/468/10  27.08.2010  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok  27.08.2010
469 LXXX/469/10 16.09.2010   w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 16.09.2010 
470 LXXX/470/10  16.09.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – dla obszaru miasta Bogatynia przeznaczonego pod budowę magistrali sieci przesyłowej wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej na trasie SUW Zatonie – Bogatynia   16.09.2010
471 LXXX/471/10  16.09.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  16.09.2010
472  LXXX/472/10  16.09.2010  w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia  16.09.2010
473  LXXX/473/10  16.09.2010  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości  16.09.2010
474  LXXX/474/10  16.09.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  16.09.2010
475  LXXX/475/10  16.09.2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  16.09.2010
476 LXXX/476/10 16.09.2010 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia *
477 LXXXI/477/10 30.09.2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok 30.09.2010
478 LXXXI/478/10 30.09.2010 w sprawie zamiany nieruchomości 30.09.2010
479 LXXXI/479/10 30.09.2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu 30.09.2010
480 LXXXI/480/10 30.09.2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogatynia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 23.11.2010/ 8.11.2010

Nr 208, poz. 3228

481 LXXXI/481/10 30.09.2010 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Wielospecjalistycznym Szpitalu – SP ZOZ w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce i Szpitalu Gminnym SP ZOZ w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

30.09.2010

Nr 194, poz. 2970 z 18.10.10

482 LXXXI/482/10 30.09.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/320/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Bogatynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu

30.09.2010,

Nr 194, poz. 2971 z 18.10.10

 

483 LXXXI/483/10 30.09.2010 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV/248/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4 Bogatyni. 2.11.2010/ 18.10.2010

Nr 194, poz. 2972

484 LXXXI/484/10 30.09.2010 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia 30.09.2010
485 LXXXII/485/10   27. 10. 2010 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok   27. 10. 2010
486  LXXXII/486/10 03. 11. 2010  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok  03. 11. 2010 
487  LXXXII/487/10  03. 11. 2010 w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w części miasta Bogatynia   *
488  LXXXII/488/10  03. 11. 2010  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/335/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 1.09.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Sieniawka, Porajów i Kopaczów  03. 11. 2010
489  LXXXII/489/10  03. 11. 2010 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni   03. 11. 2010
490  LXXXII/490/10  03. 11. 2010 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Wiktorowskiego na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni   03. 11. 2010
491  LXXXII/491/10  03. 11. 2010 w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy i Miasta Bogatynia w latach 2010-2015   *
492  LXXXII/492/10  03. 11. 2010  w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni 9.12.2010/ 24.11.2010
Nr 219, poz. 3541
493  LXXXII/493/10  03. 11. 2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok   1.01.2011/ 24.11.2010
Nr 219, poz. 3542
 
494  LXXXII/494/10  03. 11. 2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok  1.01.2011/ 24.11.2010
Nr 219, poz. 3543
 
495  LXXXII/495/10  03. 11. 2010  w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów.  03. 11. 2010, z mocą obowiązujacą od 1.01.2011
496  LXXXII/496/10  03. 11. 2010 w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu
w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
 
 03. 11. 2010
497  LXXXII/497/10  03. 11. 2010 w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej    03. 11. 2010
498  LXXXII/498/10  03. 11. 2010  w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej  03. 11. 2010
499  LXXXII/499/10  03. 11. 2010  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości  03. 11. 2010
500  LXXXII/500/10  03. 11. 2010  w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  03. 11. 2010
501  LXXXII/501/10  03. 11. 2010  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu  03. 11. 2010
502  LXXXII/502/10  03. 11. 2010  w sprawie określenia na 2011 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  *
503  LXXXII/503/10  03. 11. 2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy dzierżawy  03. 11. 2010
504  LXXXII/504/10  03. 11. 2010 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości    03. 11. 2010
505  LXXXII/505/10  03. 11. 2010  w sprawie wyrażenia zgody na dostąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  03. 11. 2010
506  LXXXII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 2010
507  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 2010
508  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 2010
509  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 2010
510  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 201009. 11. 2010
511  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010   09. 11. 2010 
512  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 201009. 11. 2010
513  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 2010
514  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 2010
515  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010    09. 11. 2010
516  LXXXIII/505/10  09. 11. 2010   09. 11. 2010 

 

Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr LI/340/09 do nr LXXXIII/516/10
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 11:57:06
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 11:57:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-24 14:00:19

Wersja do wydruku...

corner   corner