logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Spis dokumentów:
1. Nabór na stanowisko podinspektora rachunkowości
2. Wyniki konkursu - Organizacja wypoczynku letniego
3. Lista kandydatów na stanowisko podinspektor rachunkowości w Wydziale Budżetowym
4. Wyniki konkursu na stanowisko podinspektor rachunkowości w Wydziale Budżetowym
5. Nabór na stanowisko referenta ds. informacji i promocji
Nabór na stanowisko referenta ds. informacji i promocji
6. Nabór na stanowisko specjalisty Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii
7. Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne
8. Wyniki o naborze na stanowisko referenta ds. informacji i promocji
9. Nabór na stanowisko podinspektora ds. ksiegowości materiałowej
10. ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA
11. Nabór na stanowisko referenta ds. systemów zarządzania jakością
12. Nabor na stanowisko inspektora ds. inwestycji i zamówien publicznych
13. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora ds. księgowości materiałowej
14. Powołanie teretorialnych komisji wyborczych
15. Dyżury Miejskiej Komisji wyborczej w Bogatyni
16. Wyniki na inspektora ds. Przygotowania Inwestycji i Zamówien Publicznych
17. Wyniki - na stanowisko referenta ds. Systemu Zarządzania Jakością
18. Wyniki - na stanowisko podinspektora ds. Księgowości Materjałowej
19. Wyniki - na stanowisko specjalist Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałaniu Narkomani
20. Obwieszczenie
21. Zmiana Rachunków Bankowych
22. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. administracyjno - gospodarczych w Wydziale Organizacyjno Prawnym
23. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości materiałowej w Wydziale Budżetowym
24. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjno Prawnym
25. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. obronnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
26. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora Biura Rady w Biurze Rady Gminy i Miasta
27. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatkowym
28. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
29. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. księgowości budżetowej i rozliczeń finansowych w Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
30. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych Działu Przygotowania Inwestycji
31. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Rzecznik Prasowy w Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
32. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ? Referent ds. ochrony środowiska Działu Ochrony Środowiska w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
33. II etap Naborów
34. Lista kandydatów na podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
35. Lista kandydatów na referenta ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
36. Lista kandydatów na podinspektora Biura Rady w Biurze Rady Gminy i Miasta
37. Lista kandydatów na referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego
38. Lista kandydatów na podinspektora ds. obronnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
39. Lista kandydatów na podinspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatkowym
40. Lista kandydatów na podinspektora ds. księgowości materiałowej w Wydziale Budżetowym
41. II etap naborów
42. Lista kandydatów na rzecznika Prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
43. Lista kandydatów na referenta ds. ochrony środowiska działu Ochrony Środowiska w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
44. Lista kandydatów na podinspektora ds. administracyjno – organizacyjnych Działu Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
45. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na Naczelnika Wydziału Budżetowego
46. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na Naczelnika Wydziału Współpracy Regionalnej, Transgranicznej i Promocji Gminy
47. Lista kandydatów na Naczelnika Wydziału Budżetowego
48. Lista kandytatów na Naczelnika Wydziału Współpracy Regionalnej, Transgranicznej i Promocji Gminy
49. Etap II naboru
50. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. edukacji w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
51. Wyniki naboru na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni.
52. wyniki naboru - inspektor ds. realizacji inwestycji
w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
53. II etap naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni.
54. II etap naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni.
55. II etap naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni.
56. Wynik naboru na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej i rozliczeń finansowych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
57. Wynik naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego
58. Wynik naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatkowym
59. Wynik naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. Biura Rady w Biurze Rady Gminy i Miasta
60. Wynik naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości materiałowej w Wydziale Budżetowym
61. Wynik naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
62. Wynik naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
63. Wyniki naboru na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
64. Wyniki naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. administracyjno - organizacyjnych Działu Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
65. Wyniki naboru na wolne stanowisko referenta ds. ochrony środowiska Działu Ochrony Środowiska w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
66. Wyniki naboru na Naczelnika Wydziału Budżetowego
67. Wyniki naboru na Naczelnika Wydziału Współpracy Regionalnej, Transgranicznej i Promocji Gminy
68. Wynik naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. obronnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
69. Odwołanie naboru na Inspektora ds. edukacji
70. Nabór Dyrektor OSiR
71. Wyniki konkursu na realizację zadań w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
72. II etap naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora OSiR
II etap naboru na stanowisko Dyrektora OSiR
73. Otwarty konkurs ofert
na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młdzieży z terenu miasta i gminy Bogatynia
74. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich
75. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. realizacji inwestycji
76. Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze – Inspektora ds. przygotowania inwestycji
77. Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na dyrektorów
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
78. II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości podatkowej
79. Lista kandydatów na podinspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatkowym
80. Wyniki naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatkowym
81. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
82. II Etap na na stanowisko Inspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich
83. Lista kandytatów na inspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności
84. Wynik naboru na wolne stanowisko inspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich.
85. Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni
86. Lista kandydatów - inspektor ds. realizacji inwestycji
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
87. wyniki naboru - inspektor ds. realizacji inwestycji
w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
88. nabór - Inspektorzy ds. przygotowania inwestycji
na dwa wolne stanowiska urzędnicze – Inspektora ds. przygotowania inwestycji
89. II etap naboru na stanowisko młodszy referent ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Interesanta
90. OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
91. Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne inspektor ds. przygotowania inwestycji
92. wyniki naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Interesanta
93. Wynika naboru na wolne stanowisko inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
94. Wynika naboru na wolne stanowisko inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
95. II etap naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni.
96. Lista Kandydatów na Komendant Straży Miejskiej w Bogatyni
97. Wykaz Nieruchomości do sprzedanie przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
98. Wyniki naboru na wolne stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni.
99. OBWIESZCZENIE-występowanie wyrobów zawierajacych azbest
100. OBWIESZCZENIE-remont drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej stnowiącej dojazd do boksów garażowych pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą Energetyków w Bogatyni.
101. OBWIESZCZENIE- postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu remont drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej stnowiącej dojazd do boksów garażowych pomiędzy ulicą Szpitalną
102. nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
103. nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
104. OBWIESZCZENIE-wymiana odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w rejonie ulic Zamoyskiego, Boznańskiej, Grottgera, Fałata, Malczewskiego, Chełmońskiego,Wyczółkowiskiego
105. ogłoszenie - wynik wstępnej selekcji na stanowisko podinspektora ds. inwestycji
106. OBWIESZCZENIE-budowa fermy wiatrowej na terenie zwałowiska zewnetrznego BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A.w Bogatyni
107. Wyniki naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
108. OBWIESZCZENIE- postanowienie o nie stwierdzeniu obowiazku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w rejoni
109. Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia
110. Informacja o obsadzeniu stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia został wybrany Pan Adam B
111. II etap konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia.
112. LISTA KANDYDATÓW - na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia

Ilość odwiedzin: 3364
Nazwa dokumentu: Archiwum Tablicy Ogłoszeń
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-26 09:05:14
Data udostępnienia informacji: 2007-03-26 09:05:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-26 09:06:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner