logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR  5/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 22 stycznia 2009r.

w sprawie powołania zespołu do kontroli realizacji obowiązku usuwania zalegającego na dachach budynków i innych obiektów budowlanych śniegu lub lodu.

Na podstawie art. 7 ust. l  pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§1

1. W związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia, powołuje na terenie miasta i gminy Bogatynia zespół do kontroli realizacji obowiązku usuwania zalegającego na dachach budynków i innych obiektów budowlanych śniegu lub lodu w składzie:
- Inspektor Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - Przewodniczący zespołu
- Inspektor Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Gminy Bogatynia – Członek zespołu
2. Do prac zespołu zaprosić przedstawicieli:
- Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Bogatyni
- Komisariatu Policji w Bogatyni
- Komendanta Staży Miejskiej w Bogatyni

§2

Zobowiązuję zespół do  systematycznej  kontroli w przypadku pojawienia się obfitych opadów śniegu i niskich temperatur.

§3

Z każdorazowej kontroli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bogatynia należy przedkładać pisemną informację do Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Daszyńskiego 13 w Bogatyni, pokój Nr 3.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 10 z dnia 02 lutego 2006r. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania zespołu do kontroli realizacji obowiązku usuwania zalegającego na dachach budynków i innych obiektów budowlanych śniegu lub lodu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1385
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 5/2009
Skrócony opis: w sprawie powołania zespołu do kontroli realizacji obowiązku usuwania zalegającego na dachach budynków i innych obiektów budowlanych śniegu lub lodu.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Kucharski
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kucharski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-22 13:25:55
Data udostępnienia informacji: 2009-01-23 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-11 13:42:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner