logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 97/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni
z dnia 20.07.2009 r.

w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam co następuje :

§ 1

Do regulowania spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, pracownicy urzędu uprawnieni są do potwierdzania dokumentów urzędowych na potrzeby Gminy Bogatynia.

§ 2

Osobami upoważnionymi do potwierdzania, o którym mowa w § 1 zarządzenia są :
1.Beata Sikorska
2.Grażyna Bregin
3.Violetta Niementowska
4.Grażyna Kupczyk
5.Ewa Piszczek
6.Ewa Jermak
7.Ewa Duda
8.Genowefa Zakrzewska

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z dnia 22.08.2008 r.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 611
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 97/09
Skrócony opis: w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-07-20 12:52:43
Data udostępnienia informacji: 2009-07-20 10:40:55
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 11:44:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner