logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 40/09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 31 marca. 2009 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok  sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 58.728,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące - z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych kwota 58.728,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 335.953,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 335.953,00 zł


2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 277.225,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- wydatki bieżące kwota 277.225,00 zł
w tym:
rezerwa ogólna kwota 5.048,00 zł
rezerwa celowa kwota 146.139,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 138.994.973,50 zł
- po stronie wydatków budżetowych 153.090.154,49 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚiGW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 7.457.000,00 zł


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki do pobrania: 2009-07-28 08:30:21 - Uzasadnienie (70.54 kB)
2009-07-28 08:32:04 - Załącznik Nr 1 (55.22 kB)

Ilość odwiedzin: 905
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 40/2009
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 marca2009 W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-03-31 13:10:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-03 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 10:38:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner