logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXII/ 378/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pani Zofii Sęk, Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznać za bezzasadną skargę Pani Zofii Sęk z dnia 7 grudnia 2009 roku na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni w związku z zaniechaniem udzielania usług opiekuńczych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-03-15 13:45:44 - Załącznik do uchwały (19.73 kB)

Ilość odwiedzin: 1232
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXII/378/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXII/378/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie załatwienia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy SPołecznej w Bogatyni w z
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dudziak Piwowarska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 13:40:40
Data udostępnienia informacji: 2010-03-15 13:40:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 13:48:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner