logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXI/425/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat na dzierżawę działki o powierzchni 0,4650 ha w granicach działki o nr ewid. 6/1 AM 10, obr. II w Bogatyni z przeznaczeniem na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Bogatynia z Panem Piotrem Faderewicz.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-05-12 14:00:17 - załącznik do uchwały (21.69 kB)

Ilość odwiedzin: 1159
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXI/425/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXI/425/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12 13:57:44
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 13:57:44
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-12 14:00:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner