logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXII/433/2010
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 maja 2010 roku


w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
każdego roku budżetowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się zakres i formę informacji przedstawianych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/342/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-06-07 13:13:15 - załącznik do uchwały (55.73 kB)

Ilość odwiedzin: 1216
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXII/433/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXII/433/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-07 13:09:29
Data udostępnienia informacji: 2010-06-07 13:09:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 13:13:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner