logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXII/ 439/ 10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 maja 2010 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się nazwę ulicy – Spokojna – drodze zlokalizowanej w pobliżu
ul. Opolowskiej i Georgija Dymitrowa, położonej na dz. nr: 57/1 AM 6 obręb III –
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia oznaczonej jako tereny dróg i ulic publicznych.


§ 2
Położenie ulicy przedstawia załącznik mapowy będący integracyjną częścią niniejszej uchwały.
 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 


 

Załączniki do pobrania: 2010-06-08 09:48:25 - załącznik do uchwały (154.46 kB)

Ilość odwiedzin: 1078
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXII/439/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXII/439/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Osoba, która wytworzyła informację: Stefan Niementowski
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-08 09:44:52
Data udostępnienia informacji: 2010-06-08 09:44:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 09:48:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner